Referat fra generalforsamlingen 2018

Du kan læse referat fra Generalforsamlengen herunder. Og du kan læse den rettelse der er til regnskabet her under.

Referat onsdag d. 17 januar 2018

EDBNord – Lindehøj Horsens 21.1.2018 Referat fra generalforsamlingen

Onsdag den 17. januar 2018 kl. 14.00 i spisestuen på Lindehøj

Der var mødt 17 + 1 fuldmagt.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent. – Jim valgt

 2. Valg af referent – Grethe valgt

 3. Formandens beretning.- Formanden redegjorde for hvad var sket i 2017 og hvad vi

  forventer at 2018 vil byde på.- beretningen godkendt

 4. Regnskabet - Kasseren fremlagde regnskabet, men måtte konstatere, at balancen ikke stemte, hvorfor regnskabet skulle rettes og efterfølgende lægges på hjemmesiden- regnskabet godkendt.

 5. Vedtægtsændring. Blev godkendt på både den ekstraordinære og ordinære generalforsamling.

 6. Indkomne forslag. - Ingen

 7. Valg:
  3 Bestyrelsesmedlemmer - for 2 år
  Bestyrelsen foreslår
  Finn Skriver Jørgensen (modtager genvalg) - genvalgt Grethe J. Thomsen (modtager genvalg) – genvalgt Ruth Gramkow - nuvalgt
  1 Bestyrelsessuppleant - for 2 år
  Bestyrelsen foreslår
  Irma Sørensen- Valgt
  1 Revisor – for 2 år
  Bestyrelsen foreslår
  Gerhard Møller - Valgt
  1 Revisorsuppleant – for 1 år
  Vibeke Petersen - nyvalgt

 8. Eventuelt
  På Centerrådet vegne gav Jim en orientering om, at der var ønsker fra kommunen om, at lokalerne blev bedre udnyttet, også om aftenen, og Centerrådet har startet med at der bliver musik og dans onsdag den 24. jan og igen senere på foråret.
  Jim redegjorde ligeledes for, hvordan vi fremover ville arbejde med temaundervisning, således at man på de almindelige undervisningsdage, samtidig kunne have et tema i en gruppe for sig.


  Ref. Grethe J. Thomsen 

Rettelser til Regnskabet over balancen 2018 hos EDBNord.